• en

TUL - Division of Dynamics

Dr Hab. Juliusz Grabski

A+ / A-

Senior Lecturer / Research Fellow

DoB: Aug 13, 1950
Technical University of Lodz
Division of Dynamics
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Lodz
Poland
tel. +4842 6312422
e-mail: J Grabski

Summary

Main research interests: mechanics, analytical mechanics.
Click below to expand
Publications - Books
 • Strzałko J., Grabski J., Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki. Wydawnictwa PŁ, 2006, pp. 1-123. ISBN 83-7283-167-X
 • Grabski J., Jach A., Januszkiewicz K., Lubnauer W., Mianowski B., Strzałko J., Laboratorium mechaniki ogólnej – studia magisterskie. Wydawnictwa PŁ, 2005, pp. 1- 133. ISBN 83-7283-101-7
 • Grabski J., Strzałko J., Wykłady z mechaniki ogólnej. Wydawnictwa PŁ, 2004, s. 1-285. ISBN 83-7283-121-1
 • Strzałko J., Grabski J., Materiały do ćwiczeń z mechaniki. Wydawnictwa PŁ, 2004, s. 1-211. ISBN 83-7283-120-3
 • Grabski J., Mianowski B., Strzałko J., Wybrane zagadnienia mechaniki, Wydawnictwa PŁ, 1999, s. 1-179. ISBN 83-87198-64-1
 • Grabski J., Analiza dynamiki maszyn roboczych z wykorzystaniem macierzowych metod mechaniki. Politechnika Łódzka, Zeszyty Naukowe Nr 804, Rozprawy Naukowe z. 252. Wydawnictwo PŁ, 1998, s. 1-177. ISSN 0137-4834
 • Strzałko J., Grabski J., Wstęp do mechaniki analitycznej- ujęcie klasyczne i macierzowe, Wydawnictwa PŁ, 1997, s. 1-216. ISBN 83-86453-99-0
Publications - Papers
 • D. Dudkowski, J. Grabski, J. Wojewoda, P. Perlikowski, Y. Maistrenko and T. Kapitaniak: Experimental multistable states for small network of coupled pendula, Scientific Reports 6, Article number: 29833 (2016), doi:10.1038/srep29833 Article at SREP
 • Krzysztof Marynowski, Juliusz Grabski; Dynamic analysis of an axially moving plate subjected to thermal loading, Mechanics Research Communications 2013, 51, 67–71.
 • J. Strzalko, J. Grabski, P. Perlikowski, A. Stefanski and T. Kapitaniak, "Dynamics of Gambling: Origins of Randomness in Mechanical Systems", Series: Lecture Notes in Physics , Vol. 792 , Springer, ISBN: 978-3-642-03959-1 (2010)
 • J. Strzalko, J. Grabski, A. Stefanski, P. Perlikowski and T. Kapitaniak, "Dynamics of the coin tossing", Topics on Chaotic Systems, Selected Papers from CHAOS 2008 International Conference, World Scientific, (2009) World Scientific.
 • Jaroslaw Strzalko, Juliusz Grabski et Tomasz Kapitaniak, Les des sont pipes, Pour la Science, Novembre 2009 nr 385, (30-36)
 • J. Strzalko, J. Grabski, T. Kapitaniak, Czy gra w kosci to prawdziwy hazard?, Swiat Nauki, 6, s.44-49, 2010
 • J. Grabski, J. Strzalko, T. Kapitaniak; Ruletka - czy to jeszcze hazard?, Wiedza i Zycie, 5, s.22-26, 2010
 • J. Strzalko, J. Grabski, T. Kapitaniak, Baczek, bak... Ziemia, Wiedza i Zycie, 7, s.28-32, 2011
 • J. Grabski, J. Strzalko, T. Kapitaniak, Przepis na gol, Wiedza i Zycie, 6, s.29-33, 2012
 • M. Kapitaniak, J. Strzalko, J. Grabski and T. Kapitaniak: "The three-dimensional dynamics of the die throw", Chaos 22(4) (2012). Chaos, PDF
 • M. Kapitaniak, J. Strzalko, J. Grabski and T. Kapitaniak: "The three-dimensional dynamics of the die throw", Chaos 22(4) (2012). Chaos, PDF
 • J. Strzalko, J. Grabski, J. Wojewoda, M. Wiercigroch and T. Kapitaniak: "Synchronous rotation of the set of double pendula: Experimental observations", Chaos, 22(4) (2012). Chaos, PDF
 • A. Stefanski, J. Wojewoda, A. Chudzik and T. Kapitaniak: "Hyperbolic-like properties of Popp's attractor", International Journal of Bifurcation and Chaos 22(8) (2012). IJBC
 • J. Strzalko, J. Grabski, J. Wojewoda, M. Wiercigroch and T. Kapitaniak: "Synchronous rotation of the set of double pendula: Experimental observations", Chaos, 22(4) (2012). Chaos, PDF
 • A. Stefanski, J. Wojewoda, A. Chudzik and T. Kapitaniak: "Hyperbolic-like properties of Popp's attractor", International Journal of Bifurcation and Chaos 22(8) (2012). IJBC
 • J. Grabski, J. Strzalko, A. Stefanski, P. Perlikowski and T. Kapitaniak: "Understanding coin tossing", The Mathematical Intelligencer, (2010), Math. Intelligencer., PDF
 • J. Grabski, J. Strzalko, A. Stefanski, P. Perlikowski and T. Kapitaniak: "The Dynamics of Coin Tossing is Predictable", Physics Reports 469, doi:10.1016/j.physrep.2008.08.003, (2008). PR, PDF
 • Grabski J., Strzałko J., Kapitaniak T., Uwzględnienie oporu powietrza w analizie ruchu rzucanej monety, Теоретическая и прикладная механика, выпуск 23, Минск 2008, s. 13-20. ISSN 0134-9635
 • Grabski J., Strzałko J., Uwagi na temat modelowania dynamiki podnośnika koszowego, Dozór Techniczny 3, 2007, s. 61-66. PL ISSN 0209-1763
 • Grabski J., Strzałko J., Pronkevich S.A., Modelowanie oddziaływanie gruntu na maszyny robocze, Теоретическая и прикладная механика, выпуск 21, Минск 2006, s. 226-231. ISSN 0134-9635
 • Grabski J., Strzałko J., Wirtualne modelowanie układów mechanicznych z wykorzystaniem systemu Working Model, Теоретическая и прикладная механика, выпуск 20, Минск 2006, s. 174-177. ISSN 0134-9635
 • Strzałko J., Grabski J., Chigarev A.V., Wykorzystanie systemu Mathematica do rozwiązywania zagadnień przewodzenia ciepła. Archiwum Odlewnictwa, 2006, Nr 19, s. 307-314. PL ISSN 1642-5308
 • Grabski J., Strzałko J., Modelowanie i analiza dynamiki przestrzennego modelu maszyny roboczej. Konferencja TMM, Zielona Góra, 2006, s. 233-239. ISBN 83-7481-043-2
 • Grabski J., Strzałko J., Numeryczna symulacja naprężeń i deformacji w odlewach – możliwości i koszty analizy. Archiwum Odlewnictwa, 2005, Nr 17, s. 399-404. PL ISSN 1642-5308
 • Strzałko J., Grabski J., Przestrzenny model przenośnika taśmowego masy formierskiej. Archiwum Odlewnictwa, 2005, Nr 17, s. 459-464. PL ISSN 1642-5308
 • Strzałko J., Grabski J., Analiza ruchu ładunku przenoszonego przez dźwignice, Przegląd Mechaniczny 3/2004, s. 16-21.
 • Strzałko J., Grabski J., Автоматические генерирование задач по теоретической механике, Теоретическая и прикладная механика, выпуск 17, Минск 2004, s. 160-164.

Lecteures: Mechanika Ogólna


Entry date: 2015-07-29
Modified: 2016-07-25
Entered by: J Wojewoda