• en

TUL - Division of Dynamics

Professor Krzysztof Marynowski

A+ / A-

Professor in Mechanics

DoB: Aug 13, 1950
Technical University of Lodz
Division of Dynamics
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Lodz
Poland
tel. +4842 6312334
e-mail: K Marynowski

Summary

Click below to expand
Publications - Books
 • Krzysztof Marynowski: Dynamics of the Axially Moving Orthotropic Web, SpringerVerlag 2008, the book’s web page: http://www.springer.com/978-3-540-78988-8
 • Krzysztof Marynowski, Andrzej Stefański, Jerzy Wojewoda, Bogdan Jagiełło, Dynamics and Control. Experimental Laboratory, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006.
 • Laboratorium Drgań Mechanicznych. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Marynowskiego: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2002
 • Krzysztof Marynowski: Dynamika przesuwającej się osiowo ortotropowej wstęgi. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 846, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
Publications - Papers

Publications in Refereed Journals

 • Krzysztof Marynowski: Free vibration analysis of an axially moving multiscale composite plate including thermal effect, International Journal of Mechanical Sciences, 120, January 2017, Pages 62–69. DOI: doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2016.11.013 Article link at IJMS
 • Marynowski, K. and Grochowska, K. (2015) Identification of Modal Loss Factor of a Sandwich Composite Structure with Polyethylene Terephthalate Core in the Aspect of Core Properties Determination. Materials Sciences and Applications, 6, 473-488. doi: 10.4236/msa.2015.66051
 • Krzysztof Marynowski; Axially moving microscale panel model based on modified couple stress theory. Journal of Nanomechanics and Micromechanic ASCE, 2014, 10.1061/(ASCE)NM.2153-5477.0000071, A4014002.
 • Krzysztof Marynowski, Juliusz Grabski; Dynamic analysis of an axially moving plate subjected to thermal loading, Mechanics Research Communications 2013, 51, 67–71.
 • Krzysztof Marynowski, Tomasz Kapitaniak. Dynamics of axially moving continua (review). International Journal of Mechanical Science 2014, 81, 26 – 41.
 • Krzysztof Marynowski; Dynamic analysis of an axially moving sandwich beam with viscoelastic core, Composite Structures, 2012, 94, 2931-2936.
 • Cedrowska Agnieszka, Krzysztof Marynowski; Dynamic behaviour of an axially moving wide web, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2012, 50(4), 903-911.
 • Krzysztof Marynowski; Free vibration analysis of the axially moving Levy-type viscoelastic plate, European Journal of Mechanics A/Solids, 29, 2010, 879-886.
 • Krzysztof Marynowski; Non-linear vibrations of the axially moving paper web, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 46 (3), 2008, 565 – 580.
 • Krzysztof Marynowski, Tomasz Kapitaniak; Zener internal damping in modeling of axially moving viscoelastic beam with time-dependent tension; International Journal of Non-Linear Mechanics Vol.42 (1), 2007, 118 - 131.
 • Włodzimierz Szewczyk, Krzysztof Marynowski, Wiktorian Tarnawski: The analysis of Young’s modulus distribution in paper plane, Fibers & Textiles in Eastern Europe, 58, 2006, 91 – 94.
 • Krzysztof Marynowski; Two-dimensional rheological element in modeling of axially moving viscoelastic web, European Journal of Mechanicx A/Solids, 25, 2006, 729 – 744.
 • Krzysztof Marynowski, Zbigniew Kołakowski; Dynamic stability of an axially moving sandwich composite web. Mechanics and Mechanical Engineering; Vol. 7(1), 2004, 53 - 67.
 • Krzysztof Marynowski: Non-linear Vibration of an Axially Moving Viscoelastic Web with Time-Dependent tension, Chaos, Solitions and Fractals, Vol. 21(2), 2004, 481 - 490.
 • Krzysztof Marynowski, Zbigniew Kołakowski; Dynamic behaviour of an axially moving multi-layered web. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 41(2), 2003, 323 – 340.
 • Krzysztof Marynowski, Zbigniew Kołakowski; Non-linear flexural and torsional vibrations of axially moving orthotropic web; Engineering Transactions; Vol. 50(4), 2002, 221 – 231
 • Krzysztof Marynowski, Tomasz Kapitaniak; Kelvin-Voigt versus Burgers internal damping in modeling of axially moving viscoelastic web; International Journal of Non-Linear Mechanics Vol.37(7), 2002, 1147 - 1161.
 • Krzysztof Marynowski; Non-linear dynamic analysis of an axially moving viscoelastic beam; Journal of Theoretical and Applied Mechanics; Vol. 40(2), 2002, 465 - 482.
 • Krzysztof Marynowski; Internal damping effect on the dynamic stability of axially moving web model; Mechanics and Mechanical Engineering; Vol. 4(2), 2000, 291 - 296.
 • Krzysztof Marynowski, Non-linear vibrations of axially moving orthotropic web, Journal of Mechanics and Mechanical Engineering, 1999, 3(2), 135- 145.
 • Krzysztof Marynowski, Supercritical stability and bifurcations in axially moving web. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1999, 37(2), 335 - 347.
 • Krzysztof Marynowski, Zbigniew Kołakowski, Dynamic behaviour of an axially moving thin orthotropic plate. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 1999, 36(1), 109 – 128.
 • Krzysztof Czołczyński, Tomasz Kapitaniak, Krzysztof Marynowski. Stiffness and damping coefficients of air rings with a chamber feeding system. Journal of Engineering Tribology, Proc. of the Insitution of Mechanical Engineers, Part J, 212, 1998, 131 - 143.
 • K. Czolczynski, T. Kapitaniak, K. Marynowski (1998). Stiffness and damping coefficients of air rings with a chamber feeding system. Proc. Instn. Mech. Engrs., 212, 131-143. PIME, PDF
 • K. Czolczynski, T. Kapitaniak, K. Marynowski (1996). Stability of rotors supported in gas bearings with bushes mounted in air rings, Wear, 199, 100-112. Wear
 • Krzysztof Czołczyński, Tomasz Kapitaniak, Krzysztof Marynowski; Stability of rotors supported in gas bearings with bushes mounted in air rings. Wear, 1996, 199, 100 – 112.
 • Krzysztof Czołczyński, Krzysztof Marynowski; Stability of symmetrical rotor supported in flexibly mounted, self- acting gas journal bearings. Wear, 1996, 194, 190 - 197.
 • Krzysztof Marynowski, Piotr Wodziński, Screens with spatial sieve motion. Powder Handling and Processing, 1995, 7(2), 143 - 150.
 • Krzysztof Marynowski, Krzysztof Czołczyński, Tomasz Kapitaniak, Instabilities of the visco-elastic rotor subjected to a follower force. Journal of Sound and Vibration, 1995, 180(2), 362 – 367.
 • Krzysztof Marynowski, Krzysztof Czołczyński, Sub- and supercritical Hopf bifurcation in a rotor subjected to a follower force. Nonlinear Science, 1994, B Vol.7, 277 - 285.
 • Krzysztof Czołczyński, Krzysztof Marynowski, Instabilities of the elastically supported Laval rotor subjected to a longitudinal force. Journal of Sound and Vibrations, 1992, 154(2), 281 - 288.

Publications in Polish Refereed Journals

 • Krzysztof Marynowski; Free vibration analysis of axially moving viscoelastic plate, Machine Dynamics Problems, 33 (1), 2009, 101 – 103
 • Agnieszka Cedrowska, Krzysztof Marynowski, Radosław Mania; Badania dynamiczne trójwarstwowej tektury falistej, Przegląd Papierniczy 2, 2009, 87– 90.
 • Włodzimierz Szewczyk, Krzysztof Marynowski, Krzysztof Głowacki; Doświadczalna metoda identyfikacji reologicznego modelu papieru, Przegląd Papierniczy 3, 2008, 157– 160.
 • Włodzimierz Szewczyk, Krzysztof Marynowski;: Nowa metoda wyznaczania wskaźnika BCT pudeł z tektury falistej, Opakowanie, 7, 2007, 44 – 48.
 • Mirosława Łęcka, Radosław Mania, Krzysztof Marynowski; Nowa metoda wyznaczania odporności na zgniatanie krawędziowe tektury falistej. Przegląd Papierniczy 4, 2006, 207 – 210.
 • Mirosława Łęcka, Radosław Mania, Krzysztof Marynowski; Nowa metoda wyznaczania wytrzymałości na ściskanie pudeł z tektury falistej. Przegląd Papierniczy 3, 2006, 150 – 153.
 • Włodzimierz Szewczyk, Krzysztof Marynowski, Wiktorian Tarnawski: Wyznaczanie modułu Younga papieru w próbie jednokierunkowego rozciągania. Przegląd Papierniczy 1, 2006, 47 – 51.
 • Janusz Krodkiewski, Krzysztof Marynowski, Janusz Wawrzecki: Powstanie i działalność Łódzkiej Szkoły Dynamiki Maszyn Wirnikowych oraz jej rozwój w Technical University of Melbourne, 40 lat Katedry Dynamiki Maszyn, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, 13 – 17.
Conference Papers (from 2000)
 • Krzysztof Marynowski: Dynamic analysis of an axially moving micro-scale composite panel including thermal effects, 11-th International Conference on Vibration Problems, Lisbon, Portugal, 9–12 September 2013. Book of Abstracts, p. 86.
 • Krzysztof Marynowski, Non-linear vibrations of axially moving paper web, Conference Proceedings of Euromech Colloquium 498 Nonlinear Dynamics of Composite and Smart Structures, Kazimierz Dolny 21 – 24. 05. 2008, pp. 242 - 248
 • Krzysztof Marynowski.: Critical speeds of an axially moving paper web; 9th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications, Łódź, 17-20.12.2007, str 313-320.
 • Krzysztof Marynowski; Przemieszczenia poruszającej się osiowo wstęgi papierniczej w stanach równowagi, Streszczenia referatów I Kongresu Mechaniki Polskiej, Red. J. Kubik, W. Kurnik, W.K. Nowacki, Warszawa 2007, p. 38, also at CD-ROM – teksty referatów.
 • Krzysztof Marynowski;, Włodzimierz Szewczyk: Identification of the Poynting-Thompson rheological model of paper; Materiały XV Polsko-Ukraińsko-Litewskiego Seminarium "Theoretical Foundations of Civil Engineering", Warszawa 5‘2007, pp. 473–478.
 • Zbigniew Kołakowski, Radosław Mania, Krzysztof Marynowski; Mirosława Łęcka, New closed forecasting method of the ECT and BCT indexes of papermaking products; Materiały XIV Polsko-Ukraińsko-Litewskiego Seminarium "Theoretical Foundations of Civil Engineering", Warszawa – Wilno 6 ‘2006, pp. 131–138.
 • Krzysztof Marynowski.: Stability analysis of axially moving web by using two-dimensional rheological model; 8th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications, Łódź, 12-15.12.2005, pp. 361-370.
 • Krzysztof Marynowski; Zener versus Kelvin-Voigt internal damping in modeling of an axially moving viscoelastic beam; Materiały XIII Polsko-Ukraińskiego Seminarium "Theoretical Foundations of Civil Engineering", Warszawa 6 ‘2005, pp. 353 – 358.
Entry date: 2015-07-29
Modified: 2017-04-28
Entered by: J Wojewoda