• en

TUL - Division of Dynamics

Professor Tadeusz Niezgodziński

A+ / A-

Professor in Mechanics

DoB: Jan 1, 1945
Technical University of Lodz
Division of Dynamics
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Lodz
Poland
tel. +4842 6312205
e-mail: T Niezgodziński

Summary

Autor i współautor około 100 publikacji naukowych oraz 11 książek i podręczników, z których kilka o zasięgu ogólnopolskim ma już wiele wydań np.:

  • Wytrzymałość materiałów, Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie XVI (2004)
  • Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa, wydanie IX (2004)
  • Zadania z wytrzymałości materiałów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa, wydanie IV (2005)

Główne kierunki badań:

  • mechanika pękania;
  • zastosowanie metody elementów skończonych;
  • obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji.

Ważniejsze nagrody i odznaczenia państwowe:

  • nagroda Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne (1980);
  • nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia techniczne (1999);
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001).

Entry date: 2015-07-29
Modified: 2015-07-30
Entered by: J Wojewoda