• en

TUL - Division of Dynamics

Student Info - Labs

A+ / A-
Plan ćwiczeń dla podgrup laboratorium Drgań i Dynamiki Maszyn
List of available manuals - Lista instrukcji


Laboratorium Drgań Mechanicznych / Dynamiki Maszyn

Praca zbiorowa pod redakcją K Marynowskiego

 • Ćwiczenie 1T - Doświadczalne wyznaczanie momentów bezwładności metodą wahadła: PDF 256kB
 • Spis treści: PDF 34kB
 • Ćwiczenie 1 - Pomiar parametrów drgań: PDF 794kB
 • Ćwiczenie 2 - Badanie układu o 1 stopniu swobody: PDF 384kB
 • Ćwiczenie 3 - Badanie dynamicznego tłumika drgań: PDF 102kB
 • Ćwiczenie 4 - Wyznaczanie prędkości krytycznych wałów: PDF 176kB
 • Ćwiczenie 5 - Wyznaczanie częstości rezonansowych drgań skrętnych wałów: PDF 108kB
 • Ćwiczenie 6 - Izolacja drgań maszyn: PDF 130kB
 • Ćwiczenie 7 - Drgania swobodne układu o 2 stopniach swobody: PDF 141kB
 • Ćwiczenie 8 - Analiza harmoniczna rzeczywistych przebiegów drgań: PDF 451kB
Dynamics and Control - Experimental Lab

K Marynowski, ed.

 • Content: PDF 49kB
 • Exercise 1 - Measurement of vibration parameters: PDF 118kB
 • Exercise 2 - Experimental estimation of the moment of inertia for a machine part by means of the pendulum method: PDF 59kB
 • Exercise 3 - Control system representation: PDF 114kB
 • Exercise 4 - Investigation of a 1 degree of freedom system: PDF 241kB
 • Exercise 5 - Dynamic absorber: PDF 50kB
 • Exercise 6 - Transformation of state variables: PDF 135kB
 • Exercise 7 - Dynamic balancing of rigid rotors: PDF 105kB
 • Exercise 8 - Critical speeds of rotating shaft: PDF 100kB
 • Exercise 9 - Bode diagram identification procedure: PDF 95kB
 • Exercise 10 - Resonance frequencies of torsional vibrations of the shaft: PDF 105kB
 • Exercise 11 - Isolation of machine vibrations: PDF 67kB
 • Exercise 12 - Experimental identification process control: PDF 134kB
 • Exercise 13 - Free vibrations of the 2 degree of freedom system: PDF 773kB
 • Exercise 14 - Harmonic analysis of air compressor vibrations: PDF 49kB
Laboratorium Dynamiki Maszyn
 • Spis treści: PDF 34kB
 • Ćwiczenie 3 - Dynamika wirnika dwumasowego: PDF 91kB
 • Ćwiczenie 4 - Badanie efektu żyroskopowego: PDF 117kB
 • Ćwiczenie 5 - Identyfikacja obiektu dynamicznego na podstawie jego logarytmicznych charakterystyk częstotliwościowych: PDF 136kB
 • Ćwiczenie 6 - Dynamika nieliniowa: PDF 53kB
 • Ćwiczenie 7 - Identyfikacja oporu wiskotycznego z uwzglednieniem wpływu tarcia suchego: PDF 307kB
Teoria Mechanizmów i Maszyn

Materiały profesora K Czołczyńskiego

Laboratorium Teorii Mechanizmów i Manipulatorów (AiR oraz Mechatronika)
 • Ćwiczenie TMM-1 - Wyznaczanie współrzędnych tensorów bezwładności członów manipulatorów: PDF 330kB
 • Ćwiczenie TMM-1a - Poznanie sposobów i programowanie mikrokontrolerów sterowników ruchu robotów kroczących: PDF 230kB
 • Ćwiczenie TMM-2 - Analiza kinematyki manipulatora metodą analityczną: PDF 255kB
 • Ćwiczenie TMM-3 - Analiza kinematyczna mechanizmu z siłownikami hydraulicznymi: PDF 92kB
Automatics and Robotics
 • Derivation of the equations of motion of the compound manipulator: PDF 379 kB
 • Stability analysis of critical points: PDF 448 kB
Laboratorium Mechaniki

Praca pod red. K Januszkiewicza i J Grabskiego, Łódź 2008

 • Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki - wstęp: PDF 330kB
 • Ćwiczenie 1 - Badanie zjawiska tarcia: PDF 577kB
 • Ćwiczenie 2 - Wyznaczanie sił w prętach modelu kratownicy płaskiej: PDF 420kB
 • Ćwiczenie 3 - Wyznaczanie zredukowanego momentu bezwładności układu mechanicznego i masowych momentów bezwładności tarcz kołowych: PDF 359kB
 • Ćwiczenie 4 - Wyznaczanie momentu hamującego i kinetycznego współczynnika tarcia dla hamulca klockowego i taśmowego: PDF 276kB
 • Ćwiczenie 5 - Wyznaczanie okresu małych i dużych wahań wahadła fizycznego: PDF 479kB
 • Ćwiczenie 6 - Wyznaczanie współczynnika restytucji i impulsu reakcji dynamicznych w czasie uderzenia: PDF 100kB
 • Ćwiczenie 7 - Wyznaczanie prędkości precesji żyroskopu. Badanie modelu stabilizatora żyroskopowego: PDF 631kB
 • Ćwiczenie 8 - Wyznaczanie reakcji dynamicznych łożysk wirnika: PDF 499kB
 • Ćwiczenie 9 - Zastosowanie żyroskopów w nawigacji: PDF 564kB
 • Ćwiczenie 10 - Komputerowa symulacja ruchu ciała sztywnego. Współczynnik restytucji: PDF 153kB
 • Ćwiczenie 11 - Drgania układu o 1 stopniu swobody: PDF 290kB
 • Ćwiczenie 12 - Drgania układu o 2 stopniach swobody. Dynamiczny tłumik drgań: PDF 445kB
 • Ćwiczenie 13 - Badanie stanów równowagi układu mechanicznego: PDF 493kB
 • Ćwiczenie 14 - Wyznaczanie reakcji dynamicznych w ruchu kulistym: PDF 699kB
 • Ćwiczenie 15 - Wyznaczanie prędkości kątowych ciał na podstawie twierdzenia o pochodnej krętu: PDF 311kB
 • Ćwiczenie 16 - Badanie stanów równowagi mechanizmów płaskich o 1 stopniu swobody: PDF 849kB
 • Ćwiczenie 17 - Maszyny proste - wielokrążki: PDF 271kB
 • Ćwiczenie 18 - Trcie cięgien o powierzchnię walcową - wzór Eulera: PDF 318kB
 • Ćwiczenie 19 - Wyznaczanie wartości energii rozpraszanej podczas zderzenia ciał: PDF 350kB
 • Ćwiczenie 20 - Wirtualne modelowanie układów mechanicznych: PDF 517kB
Entry date: 2015-07-29
Modified: 2018-11-27
Entered by: J Wojewoda