Przejdź do treści

Kalendarz akademicki

Treść (rozbudowana)
Rozkład roku akademickiego 2023/2024

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2023 r. – 25.02.2024 r.

Okres zajęć
02.10.2023 r. – 31.01.2024 r.

Zimowa sesja egzaminacyjna
01.02.2024 r. – 11.02.2024 r.
19.02.2024 r. – 25.02.2024 r.

Wakacje zimowe
12.02.2024 r. – 18.02.2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć
30.10.2023r.;
31.10.2023r.;
02.11.2023r.;
03.11.2023r.;

Przerwa świąteczna:
22.12.2023 r. – 02.01.2024 r.

Uwagi:    
w dniu 08.11.2023 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

SEMESTR LETNI

26.02.2024r. – 30.09.2024r.

Okresy zajęć
na studiach I i II stopnia, za wyjątkiem zajęć w semestrze I studiów II stopnia 
rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024:

26.02.2024 r. – 23.06.2024 r.

w semestrze I studiów II stopnia 
rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024:

11.03.2024 r. – 23.06.2024 r.

Letnia sesja egzaminacyjna
24.06.2024 r. – 07.07.2024 r.
09.09.2024 r. – 18.09.2024 r.

Wakacje letnie
08.07.2024 r. – 08.09.2024 r.

Ferie wiosenne
29.03.2024 r. – 02.04.2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć
29.04.2024 r;
30.04.2024 r;
02.05.2024 r.;
31.05.2024 r.
od 19.09.2024 r. do 30.09.2024 r.

Uwagi:    
w dniu 03.04.2024 r. zajęcia realizowane wg planu na piątek

0
Terminy obligatoryjne w PŁ w r. akadem. 2023/2024

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2023 – 25.02.2024

OKRES ZAJĘĆ
02.10.2023 – 31.01.2024

ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA
01.02.2024 – 11.02.2024 i 19.02.2024 - 25.02.2024       

WAKACJE ZIMOWE
12.02.2024– 18.02.2024

06.11.2023
Ostateczny termin złożenia ślubowania akademickiego dla studentów rozpoczynających studia
od semestru zimowego 

06.11.2023
Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach stacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego

06.11.2023
Ostateczny termin złożenia oświadczenia o zaakceptowaniu i zobowiązaniu się do przestrzegania warunków odbywania studiów i pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów na studiach na studiach niestacjonarnych przez studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego

25.02.2024
Ostateczny termin złożenia pracy dyplomowej w semestrze zimowym

27.02.2024 - godz.12:00    
Ostateczny termin wprowadzania ocen w ZTN. Terminal ZTN zostaje zablokowany.

od 27.02.2024 - godz. 12:01    
Weryfikacja ocen przez studentów. 
Zmiany ocen wprowadzane w dziekanatach.

29.02.2024 - godz. 15:00    
Koniec sprawdzania ocen i wprowadzania zmian ocen w ZSID

01.03.2024 - godz. 09:00    
Automatyczne rozliczenie semestru zimowego i wydruk kart okresowych osiągnięć studentów

od 01.03.2024 - godz. 09:00    
Zatwierdzanie kart okresowych osiągnięć studentów. Podejmowanie indywidualnych decyzji ws zmiany rejestracji na semestr letni. 
 

0
Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych w r. akadem. 2023/2024

SEMESTR ZIMOWY
na wszystkich studiach I i II stopnia

I    07-08.10.2023
II    14-15.10.2023
III    21-22.10.2023
IV    18-19.11.2023
V    25-26.11.2023
VI    09-10.12.2023
VII    16-17.12.2023
VIII    13-14.01.2024
IX    20-21.01.2024
X    27-28.01.2024

SEMESTR LETNI 
na wszystkich studiach I i II stopnia za wyjątkiem zajęć na semestrze I studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024


I    02-03.03.2024 
II    09-10.03.2024
III    16-17.03.2024
IV    06-07.04.2024
V    13-14.04.2024
VI    20-21.04.2024
VII    11-12.05.2024
VIII    25-26.05.2024
IX    08-09.06.2024
X    22-23.06.2024

SEMESTR LETNI
na semestrze I studiów II stopnia rozpoczynających się od semestru letniego 2023/2024


I    16-17.03.2024
II    23-24.03.2024
III    06-07.04.2024
IV    13-14.04.2024
V    20-21.04.2024
VI    11-12.05.2024
VII    25-26.05.2024
VIII    08-09.06.2024
IX    15 -16.06.2024
X    22-23.06.2024

0