Przejdź do treści

Profesor Krzysztof Marynowski

Katedra Dynamiki Maszyn - Division of Dynamics
ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, Poland
K-13, bud. A22B, p. 126
tel.: +48 42 631 2334, e-mail: K Marynowski

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2706-9553

Treść (rozbudowana)
Publikacje - książki
 • Krzysztof Marynowski: Dynamics of the Axially Moving Orthotropic Web, SpringerVerlag 2008, the book’s web page: http://www.springer.com/978-3-540-78988-8
 • Krzysztof Marynowski, Andrzej Stefański, Jerzy Wojewoda, Bogdan Jagiełło, Dynamics and Control. Experimental Laboratory, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006.
 • Laboratorium Drgań Mechanicznych. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Marynowskiego: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2002
 • Krzysztof Marynowski: Dynamika przesuwającej się osiowo ortotropowej wstęgi. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 846, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
0
Publikacje - artykuły
 • Marynowski Krzysztof: Fractional Rheological Model Of A Metal Alloy In The Study Vibrations Of An Axially Moving Aluminum Beam In Thermal Environment. 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, 174. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2020.105458.
 • Marynowski Krzysztof: Vibration analysis of an axially moving sandwich beam with multiscale composite facings in thermal environment. 2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, 146-147, 116-124. Int. J. Mech. Sci.
 • Marynowski Krzysztof. Vibration analysis of an axially moving multiscale composite plate subjected to thermal loading. 2018 MATEC WEB OF CONFERENCES,148, 06003. In: International Conference on Engineering Vibration (ICoEV 2017) Sofia, Bulgaria, September 4-7, 2017 E. Manoach, S. Stoykov and M. Wiercigroch (Eds.). Article in: MATEC Web of Conferences.
 • Krzysztof Marynowski: Free vibration analysis of an axially moving multiscale composite plate including thermal effect, 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, 120, 62-69. DOI: doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2016.11.013. Article in: IJMS.
 • Marynowski Krzysztof: Axially moving microscale panel model based on modified couple stress theory. 2015 JOURNAL OF NANOMECHANICS AND MICROMECHANICS ,5(1), 1-6. Article in: JNM.
 • Marynowski, K. and Grochowska, K.: Identification of Modal Loss Factor of a Sandwich Composite Structure with Polyethylene Terephthalate Core in the Aspect of Core Properties Determination. 2015 MATERIALS SCIENCES AND APPLICATIONS, 6, 473-488. DOI: 10.4236/msa.2015.66051 https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=56899
 • K. Marynowski and T. Kapitaniak: Dynamics of Axially Moving Continua (Review). 2014 INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES, 81, 26-41. DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2014.01.017.
 • Krzysztof Marynowski, Juliusz Grabski; Dynamic analysis of an axially moving plate subjected to thermal loading. 2013 MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS, 51, 67–71. DOI: 10.1016/j.mechrescom.2013.05.004
 • Krzysztof Marynowski: Dynamic analysis of an axially moving sandwich beam with viscoelastic core. 2012 COMPOSITE STRUCTURES, 94(9), 2931-2936. DOI: 10.1016/j.compstruct.2012.03.040
 • Cedrowska Agnieszka, Krzysztof Marynowski; Dynamic behaviour of an axially moving wide web. 2012 JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, 50(4), 903-911. Link:  JTAM
 • Krzysztof Marynowski: Free vibration analysis of the axially moving Levy-type viscoelastic plate. 2010 EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS, A/SOLIDS, 29, 879-886. DOI: 10.1016/j.euromechsol.2010.03.010
 • Krzysztof Marynowski: Non-linear vibrations of the axially moving paper web. 2008 JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, 46 (3),  565-580. Link: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM4-0009-0006
 • K. Marynowski, and T. Kapitaniak: Zener internal damping in modeling of axially moving viscoelastic beam with time-dependent tension. 2007 INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS, 42(1), 118-131. DOI: 10.1016/j.ijnonlinmec.2006.09.006.
 • Włodzimierz Szewczyk, Krzysztof Marynowski, Wiktorian Tarnawski: The analysis of Young’s modulus distribution in paper plane. 2006 FIBERS AND TEXTILES IN EASTERN EUROPE, 58, 91-94. Link: http://www.fibtex.lodz.pl/58_22_91.pdf
 • Krzysztof Marynowski: Two-dimensional rheological element in modeling of axially moving viscoelastic web. 2006 EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS, A/SOLIDS, 25, 729-744. DOI: 10.1016/j.euromechsol.2005.10.005
 • Krzysztof MARYNOWSKI and Zbigniew KOLAKOWSKI: Dynamic Stability of an Axially Moving Sandwich Composite Web. 2004 MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING, 7(1). Article in: MME.
 • Krzysztof Marynowski: Non-linear Vibration of an Axially Moving Viscoelastic Web with Time-Dependent tension. 2004 CHAOS SOLITONS AND FRACTALS, 21(2), 481-490. DOI: 10.1016/j.chaos.2003.12.020
 • Krzysztof Marynowski, Zbigniew Kołakowski: Dynamic behaviour of an axially moving multi-layered web. 2003 JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS,. 41(2), 323-340. Link: file:///home/jerzy/Downloads/httpwww_ptmts_org_pl2003-2-marynowski-k.pdf
 • Krzysztof Marynowski, Zbigniew Kołakowski: Non-linear flexural and torsional vibrations of axially moving orthotropic web. 2002 ENGINEERING TRANSACTIONS, 50(4), 221-231. DOI: 10.24423/engtrans.525.2002.
 • K. Marynowski and T. Kapitaniak: Kelvin-Voigth versus Burgers interial damping in modeling of axially moving viscoelastic web. 2002 INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS, 37(7), 1147-1161. DOI: 10.1016/S0020-7462(01)00142-1.
 • Krzysztof Marynowski: Non-linear dynamic analysis of an axially moving viscoelastic beam. 2002 JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, 40(2), 465-482.
 • Krzysztof MARYNOWSKI: Internal damping effect on the dynamic stabilityof axially moving web model. 2000 MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING, 4(2), 291-296. Article in: MME.
 • Krzysztof MARYNOWSKI:  Nonlinear vibrations of axially moving orthotropic web. 1999 MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING, 3(2), 135-145. Article in: MME.
 • Krzysztof Marynowski: Supercritical stability and bifurcations in axially moving web. 1999 JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, 37(2), 335-347. Link: http://www.ptmts.org.pl/jtam/index.php/jtam/article/view/v37n2p335/0
 • Krzysztof Marynowski, Zbigniew Kołakowski: Dynamic behaviour of an axially moving thin orthotropic plate. 1999 JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS, 36(1), 109-128. Link: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM2-0001-0235
 • K. Czolczynski, T. Kapitaniak, K. Marynowski: Stiffness and damping coefficients of air rings with a chamber feeding system. 1998 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS, PART J: JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY, 212(2), 131-143. DOI: 10.1243/1350650981541958.
 • K. Czolczynski, T. Kapitaniak, K. Marynowski: Stability of rotors supported in gas bearings with bushes mounted in air rings. 1996 WEAR, 199(1), 100-112. DOI: 10.1016/0043-1648(96)07226-2.
 • Krzysztof Marynowski, Piotr Wodziński: Screens with spatial sieve motion. 1995 POWDER HANDLING AND PROCESSING, 7(2), 143-150.
 • K. Marynowski, K. Czolczynski, T. Kapitaniak: Instabilities of the visco-elastic rotor subjected to a follower force. 1995 JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, 180(2), 362-367. DOI: 10.1006/jsvi.1995.0084.
 • Krzysztof Marynowski, Krzysztof Czołczyński: Sub- and supercritical Hopf bifurcation in a rotor subjected to a follower force. 1994 NONLINEAR SCIENCE B, 7, 277-285.
 • Krzysztof Czołczyński, Krzysztof Marynowski: Instabilities of the elastically supported Laval rotor subjected to a longitudinal force. 1992 JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, 1992, 154(2), 281 - 288. DOI: 10.1016/0022-460X(92)90582-I

Publications in Polish Refereed Journals

 • Krzysztof Marynowski; Free vibration analysis of axially moving viscoelastic plate, Machine Dynamics Problems, 33 (1), 2009, 101-103
 • Agnieszka Cedrowska, Krzysztof Marynowski, Radosław Mania; Badania dynamiczne trójwarstwowej tektury falistej, Przegląd Papierniczy 2, 2009, 87-90.
 • Włodzimierz Szewczyk, Krzysztof Marynowski, Krzysztof Głowacki; Doświadczalna metoda identyfikacji reologicznego modelu papieru, Przegląd Papierniczy 3, 2008, 157-160.
 • Włodzimierz Szewczyk, Krzysztof Marynowski;: Nowa metoda wyznaczania wskaźnika BCT pudeł z tektury falistej, Opakowanie, 7, 2007, 44-48.
 • Mirosława Łęcka, Radosław Mania, Krzysztof Marynowski; Nowa metoda wyznaczania odporności na zgniatanie krawędziowe tektury falistej. Przegląd Papierniczy 4, 2006, 207-210.
 • Mirosława Łęcka, Radosław Mania, Krzysztof Marynowski; Nowa metoda wyznaczania wytrzymałości na ściskanie pudeł z tektury falistej. Przegląd Papierniczy 3, 2006, 150-153.
 • Włodzimierz Szewczyk, Krzysztof Marynowski, Wiktorian Tarnawski: Wyznaczanie modułu Younga papieru w próbie jednokierunkowego rozciągania. Przegląd Papierniczy 1, 2006, 47-51.
 • Janusz Krodkiewski, Krzysztof Marynowski, Janusz Wawrzecki: Powstanie i działalność Łódzkiej Szkoły Dynamiki Maszyn Wirnikowych oraz jej rozwój w Technical University of Melbourne, 40 lat Katedry Dynamiki Maszyn, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, 13–17.
0
Materiały konferencyjne (od 2000)
 • Krzysztof Marynowski. Vibration analysis of an axially moving multiscale composite plate subjected to thermal loading. MATEC Web of Conferences 148, 06003 (2018) International Conference on Engineering Vibration (ICoEV 2017) Sofia, Bulgaria, September 4-7, 2017 E. Manoach, S. Stoykov and M. Wiercigroch (Eds.). Link
 • Krzysztof Marynowski: Dynamic analysis of an axially moving micro-scale composite panel including thermal effects, 11-th International Conference on Vibration Problems, Lisbon, Portugal, 9–12 September 2013. Book of Abstracts, p. 86.
 • Krzysztof Marynowski, Non-linear vibrations of axially moving paper web, Conference Proceedings of Euromech Colloquium 498 Nonlinear Dynamics of Composite and Smart Structures, Kazimierz Dolny 21 – 24. 05. 2008, pp. 242 - 248
 • Krzysztof Marynowski.: Critical speeds of an axially moving paper web; 9th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications, Łódź, 17-20.12.2007, str 313-320.
 • Krzysztof Marynowski; Przemieszczenia poruszającej się osiowo wstęgi papierniczej w stanach równowagi, Streszczenia referatów I Kongresu Mechaniki Polskiej, Red. J. Kubik, W. Kurnik, W.K. Nowacki, Warszawa 2007, p. 38, also at CD-ROM – teksty referatów.
 • Krzysztof Marynowski;, Włodzimierz Szewczyk: Identification of the Poynting-Thompson rheological model of paper; Materiały XV Polsko-Ukraińsko-Litewskiego Seminarium "Theoretical Foundations of Civil Engineering", Warszawa 5‘2007, pp. 473–478.
 • Zbigniew Kołakowski, Radosław Mania, Krzysztof Marynowski; Mirosława Łęcka, New closed forecasting method of the ECT and BCT indexes of papermaking products; Materiały XIV Polsko-Ukraińsko-Litewskiego Seminarium "Theoretical Foundations of Civil Engineering", Warszawa – Wilno 6 ‘2006, pp. 131–138.
 • Krzysztof Marynowski.: Stability analysis of axially moving web by using two-dimensional rheological model; 8th Conference on Dynamical Systems – Theory and Applications, Łódź, 12-15.12.2005, pp. 361-370.
 • Krzysztof Marynowski; Zener versus Kelvin-Voigt internal damping in modeling of an axially moving viscoelastic beam; Materiały XIII Polsko-Ukraińskiego Seminarium "Theoretical Foundations of Civil Engineering", Warszawa 6 ‘2005, pp. 353 – 358.
0