Przejdź do treści

O czasopiśmie

Czasopismo naukowe Mechanics and Mechanical Engineering wydawane było przez profesora Tomasza Kapitaniaka w latach 1996 - 2021.

Mechanics and Mechanoical Engineering