Przejdź do treści

Kadra

Pracownicy Katedry Dynamiki Maszyn

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Przejdź do: Post-doc, Doktoranci, Techniczni i administracyjni, Emerytowani


Kierownik Katedry -  Profesor Tomasz Kapitaniak

Usunięto obraz.

Członek Polskiej Akademii Nauk

DoB: April 27, 1959
Technical University of Lodz, Division of Dynamics
ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Lodz, Poland
tel. +4842 6312231
e-mail: T Kapitaniak   ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9651-752X

personal webpage: kapitaniak.kdm.p.lodz.pl


Profesor Barbara Błażejczyk-Okolewska - więcej informacji

 https://orcid.org/0000-0001-5282-8369

 

 


Profesor Krzysztof Marynowski - więcej informacji

 https://orcid.org/0000-0003-2706-9553

 

 


Profesor Przemysław Perlikowski - Więcej informacji

 

 https://orcid.org/0000-0003-0117-4451

 

 


Profesor Andrzej Stefański - więcej informacji

 https://orcid.org/0000-0002-3210-5080

 

 


Profesor Jerzy Wojewoda - więcej informacji

 https://orcid.org/0000-0001-9022-0346

 

 


Dr hab. Artur Dąbrowski, Profesor - link

 https://orcid.org/0000-0001-9536-7371

 

 


Dr hab. inż. Piotr Brzeski, Profesor - link

https://orcid.org/0000-0002-1611-4550

 

 


Dr hab. Dawid Dudkowski, Profesor - więcej informacji

 https://orcid.org/0000-0002-3171-2698

 


Dr inż. Marek Balcerzak - więcej informacji


Dr inż. Agnieszka Chudzik - link

 https://orcid.org/0000-0003-0883-044X

 

 


Dr inż. Anna Jach - link

 https://orcid.org/0000-0002-7262-6673

 

 


Dr Patrycja Jaros - więcej informacji

 https://orcid.org/0000-0003-3298-5046

 

 

... do góry


 

Asystenci badawczy i Post-Doc

Dr Leo Kingston - więcej informacji

 https://orcid.org/0000-0002-6418-5273

 

 

 


... do góry

 

Doktoranci

Mgr inż. Tomasz Burzyński  - więcej informacji

 https://orcid.org/0000-0001-9863-9897

 

 

 


Mgr inż. Sandra Zarychta - więcej informacji

 https://orcid.org/0000-0002-8268-7007


... do góry

 


Pracownicy administracyjni i techniczni

Mgr inż. Bogdan Jagiełło

Katedra Dynamiki Maszyn - Division of Dynamics
ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, Poland
K-13, bud. A22B, p. 30
tel. +48 42 631 2229; fax: +48 42 631 2702
e-mail: B Jagiełło


Mgr inż. Wiesław Prus

Katedra Dynamiki Maszyn - Division of Dynamics
ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, Poland
K-13, bud. A22B, p. 30
tel. +48 42 631 2229; fax: +48 42 631 2702
e-mail: W Prus


Mgr inż. Teodora Kopacka

Katedra Dynamiki Maszyn - Division of Dynamics
ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, Poland
K-13, bud. A22B, p. 122
tel. +48 42 631 2231; +48 42 6312430; fax: +48 42 631 2702
e-mail: T Kopacka... do góry

Pracownicy emerytowani


Irena Słowianek

 


Dr hab. Juliusz Grabski

link Więcej informacji


... do góry