Przejdź do treści

Informacje ogólne

Uwaga - Bieżące zmiany

Czasopismo publikuje artykuły z obszaru Inżynierii Mechanicznej.

Mechanics and Mechanical Engineering publikuje oryginalne artykuły, noty, przeglądowe artykuły na zaproszenie we wszystkich obszarach teorii i zastosowań mechaniki oraz inżynierii mechanicznej. Akceptowane są także artykuły z klasycznych obszarów mechaniki ogólnej - dynamika ciała sztywnego, sprężystość, plastyczność, hydrodynamika i dynamika gazów. Szczególny nacisk położony jest na aktualnie rozwijane obszary mechaniki. Przyjmowane są jedynie propozycje utworzone w języku angielskim.

Treści w czasopiśmie dostępne są na zasadach "Open Access", zgodnie z licencją Creative Commons BY 4.0. Autorzy publikujący w MME zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wymienione we wspomnianej licencji CC BY 4.0.
 

Począwszy od 2 listopada 2021 zawieszamy przyjmowanie i wydawanie nowych propozycji artykułów, a wydawanie czasopisma zostaje zawieszone.
 

Wszystkie opublikowane artykuły dostępne są w sekcji: Artykuły.

Aktualne wartości metryki MME dostępne są  tutaj.

Mechanics and Mechanical Engineering

International Journal
ISSN: 1428-1511
e-ISSN: 2354-0192
Printed since 1997
Editor e-mail: mme@info.p.lodz.pl

Copyright Tomasz Kapitaniak, 2002-2021